Τα δόντια (η συνέχεια)

Συμπληρώνω από το παρακάτω έγγραφο τη σελίδα 62 (εάν δεν είναι συμπληρωμένη) και το Συμπέρασμα της σελίδας 63:

Το εσωτερικό του δοντιού

Κάνω τις εργασίες 1, 2, 3

Μπορώ να παρακολουθήσω μια εκπομπή της εκπαιδευτική τηλεόρασης που αφορά στην υγιεινή των δοντιών μας εδώ:

Έργα και ημέρες της κυρίας Τερηδόνας

Και στη συνέχεια μπορώ να παίξω την Πυραμίδα της Γνώσης:

Τα δόντια μας

 

Leave a Reply