Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

  • Μεικτός ονομάζεται ο αριθμός που αποτελείται από ακέραιο μέρος και κλασματικό μέρος.
  • Ένας μεικτός αριθμός μπορεί να μετατραπεί σε καταχρηστικό κλάσμα και το αντίστροφο.

Μπορείτε να πειραματιστείτε κατασκευάζοντας κλάσματα και μεικτούς αριθμούς ή παίζοντας στην προσομοίωση που ξεκινήσαμε μαζί, αν επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

κλάσματα: μεικτοί αριθμοί

Πηγή: ψηφιακή τάξη

 

Leave a Reply