Μετατροπές (κλάσμα – μεικτός)

Για να μετατρέψουμε ένα καταχρηστικό κλάσμα σε μεικτό αριθμό...
  1. Διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή.
  2. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο ακέραιος του μεικτού.
  3. Το κλάσμα του μεικτού έχει αριθμητή το υπόλοιπο της διαίρεσης και παρονομαστή τον ίδιο με το αρχικό κλάσμα.

Μπορεί να με βοηθήσει πολύ το παρακάτω βιντεάκι:

από κλάσμα σε μεικτό

Τώρα εξασκούμαι στο παρακάτω λογισμικό:

μετατροπή κλάσματος σε μεικτό

 

Για να μετατρέψουμε ένα μεικτό αριθμό σε καταχρηστικό κλάσμα...

  1. Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο του μεικτού με τον παρονομαστή του κλάσματός του.
  2. Στο γινόμενο που προκύπτει προσθέτουμε τον αριθμητή του μεικτού αριθμού.
  3. Το αποτέλεσμα αποτελεί τον αριθμητή του νέου κλάσματος, ενώ παρονομαστής παραμένει ο ίδιος.

 

Επίσης μπορεί να με βοηθήσει πολύ το ανάλογο βιντεάκι:

από μεικτό σε κλάσμα

Και πάλι εξασκούμαι στο αντίστοιχο λογισμικό:

μετατροπή μεικτού σε κλάσμα

 

                            Θα τα δούμε και μαζί στο μάθημα!Sticker Schattig decoratief hart pictogram vector illustratie grafisch ontwerp • Pixers® - We leven om te veranderen

Leave a Reply