Πως σε λένε, ξέρεις. Γιατί έχεις το συγκεκριμένο όνομα, ξέρεις;

Wie heiβt du?

Leave a Reply