Από τη Γέννηση στην Ανάσταση μέσα από πίνακες ζωγραφικής απάντηση

Γεία σας κυρία. Το μάθημά σας είναι πολύ ωραίο. Ο πίνακας που μου άρεσε είναι ο Επί του όρους ομιλία, του Carl Bloch (1877). Μου αρέσει γιατί είναι πολύ ωραία φτιαγμένος. Επίσης, οι απαντήσεις μου για το πρώτο μάθημα είναι το εξής αρχείο και η εικόνα.

Εικαστικά Ε & ΣΤ Δημοτικού Δραστηριότητα 2η