Φυσική

Ο δρόμος του νερού είναι ένα μονοπάτι που περνάς από διάφορες γέφυρες που από κάτω περνάει νερό. Επίσης είναι 5,5 χιλιομέτρων.
Ο κήπος στην Καβάλα είναι ένα μέρος το οποίο πάρα πολύ άνθρωποι περνάν την ώρα τους εκεί.
Το δάσος στην Καβάλα είναι ένα ωραίο μέρος για περίπατο και χαλάρωση, που βρίσκεται στον Άγιο Σίλα

 

 

 

Leave a Reply