Τρόπος αξιολόγησης σεναρίων ΑΙΣΩΠΟΣ

https://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/kritiria-aksiologisis-senarion.pdf

kritiria-aksiologisis-senarion

 

 

Το Φερυμποτ – Περιοδικές συναρτήσεις Φωτόδεντρο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-5163

Σε αυτήν τη δραστηριότητα προσομοιώνεται η κίνηση ενός φερυμποτ με χρήση εφαρμογής geogebra.

Καλή για εισαγωγική δραστηριότητα στις περιοδικές συναρτήσεις

 

 

Αποθετήριο Επίσημα Αξιολογημένων Σεναρίων ΑΙΣΩΠΟΣ AESOP

https://aesop.iep.edu.gr/

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web.

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ.

Μαθησιακά Αντικείμενα ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

http://photodentro.edu.gr/lor/

Έχει δημιουργηθεί από προγράμματα και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Είναι το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων της οικογένειας «Φωτόδεντρο» και αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα.

Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως διαδραστικές προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, πειράματα, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα.
Περιλαμβάνει ~9. 000 μαθησιακά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων 6. 500 μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων. Τα μαθησιακά αντικείμενα αφορούν σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων (Μαθηματικά, Γεωγραφία, Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Αισθητική Αγωγή, Θρησκευτικά, Ιστορία, ΤΠΕ, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Λογοτεχνία) από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου.

Το Φωτόδεντρο LOR υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία. Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου LOR διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.

 

Υλικό Χρηστών ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

http://photodentro.edu.gr/ugc/

Σε αυτήν τη διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν υλικό σε μορφή σεναρίου ή απλούστερο.

Δεν υπάρχει κάποια ομάδα αξιολόγησης παρά μόνο σχόλια από συναδέλφους που μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει στην τάξη το υλικό αυτό.

Εδώ μπορούν να ανεβαίνουν και από εμάς δραστηριότητες νέες ή να φέρουμε εδώ, σχολιάζοντας ή προσαρμόζοντας δραστηριότητες που μας φάνηκαν ενδιαφέρουσες ή τις χρησιμοποιήσαμε.