Παιχνίδι με γωνίες και μοίρες

https://www.mathplayground.com/alienangles.html

Γωνίες

https://www.youtube.com/watch?v=sxdZi-4A7v8

25η Μαρτίου 1821

https://wordwall.net/play/13189/305/510?fbclid=IwAR090Oh2OoXJUkdanibypBWXtfrFy7r0RmZ2r6zc3ljrO01GHlVhC4ItQ4k

Παιδάκια μου , σας παραθέτω σύνδεσμο με ένα παιχνίδι , για την 25η Μαρτίου 1821.. Καλή σας διασκέδαση και καλή σας επιτυχία!

Γεωγραφία – παιχνίδι

http://users.sch.gr/pkotsis/4/e-taxi/geo/games/greek-seas%20%28CD%29/html5.html

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3016

Θρησκευτικά

https://www.youtube.com/watch?v=6355vPAdUX0

https://www.youtube.com/watch?v=QbNT9j9CAf8

Παιχνίδια με κλάσματα

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_el.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_el.html

Γλώσσα 6η Ενότητα

Ονώνυμα - Παρώνυμα --> http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2009/Grammatiki_E-ST-Dimotikou_html-apli/index_E18c.html

Εισαγωγή στα κλάσματα

http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/story_html5.html

http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/story_html5.html