Βασικοί σταθμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόκειται για μία παρουσίαση στο web 2.0 εργαλείο prezi των βασικών σταθμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Γίνεται αναφορά στους λόγους ίδρυσης της Ε.Ε., στις βασικές Συνθήκες, στις διευρύνσεις, στις αξίες και στα σύμβολά της.

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-ugc-8525-742

Leave a Reply

Skip to toolbar