Η άλωση της Τριπολιτσάς.

Ερωτήσεις

  1. Γιατί ο Χουρσίτ Πασάς έστειλε στρατό στην Τριπολιτσά;
  2. Ποιό ήταν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη;
  3. Γιατί ο Κολοκοτρώνης επέμενε να χτυπήσουν την Τριπολιτσά
  4. Τι γνωρίζετε για την πολιορκία της Τριπολιτσάς;
  5. Ποιοί ήταν οι Έλληνες στρατηγοί στα τέσσερα στρατόπεδα;
  6. Πότε έγιεν η άλωση της Τριπολιτσάς;
  7. Ποιά ήταν η σημασία της άλωσης;

Μαθηματικά γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Άσκηση:1

Αναλύω τους παρακάτω αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και με τους δύο τρόπους ( βλέπε σελίδα 38 εφαρμογή 1 και 2)

 

α)160   β)1200    γ)256   δ)2400

 

Άσκηση:2

Αν  γράψουμε τον αριθμό 200 ως γινόμενο πρώτων παραγόντων πόσα 2 και πόσα 5 θα υπάρχουν στο γινόμενο;

Μαθηματικά Ψάχνω-Βρίσκω-Λύνω

1.Βρίσκω το ΜΚΔ των αριθμών 72,33,48.

 

 

2.Εκφράζω τον αριθμό 87 ως γινόμενο πρώτων παραγόντων(το λεγόμενο δεντράκι).

 

3. Λύνω την αριθμητική παράσταση.

(64+36) - 32 +(2,2*9:1,2) + 56-12=

Σημείωση:(το * είναι το επί)

 

4.Βάζω χ όπου οι διαιρέσεις είναι τέλειες.

: 36 75 136 225 450 500
2
3
4
5
10
25