επανάληψη 1ου κεφαλαίου θεωρία

Παιδιά γειά σας!

Έυχομαι να είστε καλά με τις οικογένειές σας.

Θα αρχίσουμε επαναλήψεις από το πρώτο κεφάλαιο. Θα μάθετε τις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Πότε τα σώματα θεωρούνται ηλεκτρισμένα; (σελ.11)
  2. Πόσα είδη ηλεκτρικών φορτίων υπάρχουν; (σελ.13)
  3. Πώς συμβολίζεται το ηλεκτρικό φορτίο-μονάδα ηλεκτρικού φορτίου; (σελ.14)
  4. Πότε ένα σώμα θεωρείται θετικά φορτισμένο και πότε αρνητικά ; (σελ. 15,16)
  5. Αναφερθείτε στις ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου (σελ.16)
  6. Αναφερθείτε στους τρόπους ηλέκτρισης ενός σώματος (σελ.17)
  7. Περιγράψτε τη φόρτιση δύο σωμάτων με τριβή (σελ.17)
  8. Περιγράψτε την ηλέκτριση με επαφή (σελ.18)
  9. Ποιά σώματα ονομάζονται αγωγοί και ποιά μονωτές, δώστε παραδείγματα (σελ.19)
  10. Διατυπώστε το νόμο του Coulomb (σελ.23)

Καλό διάβασμα!