Β.3.4. Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισοσκελούς τραπεζίου

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2221

Leave a Reply