Οι αφίσες του Γ1 για τα παιδιά στον πόλεμο & στην ειρήνη

1η ψηφιακή εργασία  Στα πλαίσια της 5ης ενότητας “Πόλεμος – Ειρήνη” της Γλωσσικής Διδασκαλίας ανατέθηκε η παρακάτω εργασία δημιουργίας πολυτροπικού κειμένου με σκοπό την προσπάθεια ευαισθητοποίησης απέναντι στα παιδιά του πολέμου… Δημιουργία ψηφιακής αφίσας για τα παιδιά στον πόλεμο και στην ειρήνη Κάποια από τις δημιουργίες μας…