Παρουσίαση για τον προγραμματισμό

Ξεκινώντας ας δώσουμε το εύνασμα με μια μικρή παρατήρηση ενός βίντεο στο youtube. Τι είναι πρόβλημα; Πρόβλημα: Κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος δεν μας είναι γνωστή, ούτε προφανής. Δεδομένα προβλήματος: Είναι τα στοιχεία που μας είναι γνωστά και μπορούν να μας βοηθήσουν […]