Παρουσίαση για τον προγραμματισμό

 • Ξεκινώντας ας δώσουμε το εύνασμα με μια μικρή παρατήρηση ενός βίντεο στο youtube.

  Τι είναι πρόβλημα;

  Πρόβλημα: Κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος δεν μας είναι γνωστή, ούτε προφανής.

  Δεδομένα προβλήματος: Είναι τα στοιχεία που μας είναι γνωστά και μπορούν να μας βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος.

  Ζητούμενο: Σε κάθε πρόβλημα ψάχνουμε να βρούμε την απάντηση σε μια ερώτηση. Αυτό που ψάχνουμε είναι το ζητούμενο.

  Επίλυση προβλήματος: Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο και επιτυγχάνουμε τον επιθυμητό στόχο.

  Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και το site της συναδέλφου πληροφορικής Κοκκίνου Ε.

 • Μια μικρή παρουσίαση για το μάθημα "Εισαγωγή στον προγραμματισμό" από την Μ.Φερεντίνου.
  • Απο που προέρχεται η λέξη "Αλγόριθμος"????
  • Αλγόριθμο: Ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών - βημάτων, με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.Όταν σχεδιάζουμε έναν αλγόριθμο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να βάζουμε με λογική σειρά τις οδηγίες (instructions) που θα μας οδηγήσουν στη λύση του προβλήματός μας.
 • Η έννοια του αλγορίθμου - Πλατφόρμα "Αίσωπος"