Στο blog αυτό θα βρίσκετε πληροφορίες και θα αναρτώνται  εργασίες σχετικές με θέματα που αφορούν τη Φυσική Αγωγή και τη Διατροφή.