Επανάληψη στην Ε.Ο.Μ.Κ.

Στον Τοίχο, έχει αναρτηθεί ένα ερωτηματολόγιο "Επανάληψη στην Ε.Ο.Μ.Κ."

Μπορείτε να το κάνετε?