Ελληνικά

Πολλαπλασιασμοί Διαιρέσεις Αντίστροφες πράξεις

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Πάμε για εξάσκηση στους πολλαπλασιασμούς!

Θυμάστε ότι ο πολλαπλασιασμός είναι η αντίστροφη πράξη της διαίρεσης;

Κάθετη διαίρεση

Θυμάστε τι είναι η Ευκλείδεια Διαίρεση;

Διαιρετέος =διαιρέτης x πηλίκο +υπόλοιπο