Οι διχοτόμοι των γωνιών του παραλληλογράμμου

Μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα για να κάνετε τις δραστηριότητές της

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2252