Δράσεις Μαθητών

Μαθητικές δημιουργίες

Στ'2 -  Δώσ' μουτο χέρι σου!

Δ'3 Η διατροφή στην Αρχαία Αθήνα

 

 

Γ'1 - Παίζοντας με την Μύρτιδα Online

Γ2- Οι λέξεις ταξιδεύουν με την Μύρτιδα

Δ'2 - Αναμνηστική Αφίσα

Δ2-Δράση 2 : Η Μύρτιδα "Φίλη των Στόχων της Χιλιετίας"

Δ2-Δράση 1 :Γνωρίζω την Μύρτιδα μέσα από ιστοεξερεύνηση

  • Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες και να αναζητήσουν στο διαδίκτυο στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με την Μύρτιδα. Γράφουν τις απαντήσεις τους σε το συνεργατικό πρόγραμμα παρουσίασης Google slide και το εμπλουτίζουν με εικόνες.