Φωτογραφικό άλμπουμ “Το σχολείο άλλοτε”

Ομαδική εργασία των μαθητών του Β1 Μπελλενείου Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-20 με το συνεργατικό ψηφιακό εργαλείο jamboard της Google. Εικόνες από τη σχολική πραγματικότητα του προηγούμενου αιώνα.

https://jamboard.google.com/d/1cNsvxGvi3N-TQOiTQChHPSPGvPnEoGEDppKazpdKIMM/viewer?f=0

Leave a Reply