Ελληνικά

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Το σχολείο στο παρελθόν είχε αρκετές διαφορές από το σημερινό αλλά υπάρχουν και λίγες ομοιότητες. Τα παλαιότερα χρόνια ο τρόπος εκπαίδευσης ήταν πολύ πιο αυστηρός σε σχέση με σήμερα. Τα περισσότερα δεν είχαν βιβλία, διότι δεν είχαν λεφτά για να τα αγοράσουν. Αν δεν έδειχναν σεβασμό στον δάσκαλο, τους περίμενε σκληρή τιμωρία όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι.

Το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα είναι πιο ελεύθερο. Ο καθηγητής δεν είναι το κέντρο της τάξης. Τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, να συμφωνήσουν αλλά και να διαφωνήσουν μεταξύ τους. Υπάρχουν οι ομαδικές εργασίες, για τις οποίες τα παιδιά συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται. Οι δάσκαλοι προσπαθούν να κάνουν το μάθημα με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Δεν υπάρχουν πια μαυροπίνακες αλλά διαδραστικοί πίνακες.

Τα χρόνια εκείνα τα παιδιά το μόνο που είχαν ήταν μια πλάκα, ένα κοντύλι, ένα σφουγγάρι και το ταγάρι. Τα πιο πλούσια παιδιά αγόραζαν ένα βιβλίο ή μια σάκα. Από την άλλη, σήμερα το κάθε παιδί έχει δικά του τετράδια, βιβλία, τσάντες και όμορφα σχέδια, στυλό και μολύβια.

Ομοιότητες δεν υπάρχουν πολλές αλλά μια ομοιότητα που διέκρινα είναι αυτής της φιλίας. Μέσα στο σχολείο δημιουργούνται φιλίες που κρατάνε χρόνια.

Αφήστε μια απάντηση