ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΟΥ ΕΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Κάποιος μπορεί να διακρίνει πολλές διαφορές και ελάχιστες ομοιότητες συγκρίνοντας τα τότε σχολικά χρονιά με τα σημερινά. Η κύρια αλλαγή έχει να κάνει με τον ρόλο του δάσκαλου και τον τρόπο συμπεριφοράς του προς τους μαθητές. Παλαιοτέρα ο δάσκαλος ήταν αυταρχικός, αυστηρός και αρκετά βίαιος .Χρησιμοποιούσε τη βέργα και τον χάρακα για να τιμωρεί τους άτακτους και αδιάβαστους μαθητές και πίστευε πως αυτός ήταν το κέντρο διδασκαλίας. Σήμερα είναι πολύ ευγενικός με τους μαθητές και δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μεθόδους τιμωρίας, αντίθετα συνομιλεί μαζί τους και τους βοηθά να λύσουν τα προβλήματά τους . Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές ως προς την ενδυμασία, τον τρόπο μάθησης και τις κτιριακές εγκατάστασης

Όσον άφορα τις ομοιότητες , όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι ελάχιστες , όμως αυτό που θα μείνει ίδιο και πότε δεν θα αλλάξει είναι οι σχέσεις φίλιας και αλληλοσεβασμού που δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών

Leave a Reply