Παραλογές, Του γιοφυριού της Άρτας

Μπορείς να περιηγηθείς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ΄ Γυμνασίου

Εδώ μπορείς να διαβάσεις σχετικά με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των δημοτικών τραγουδιών.