Παιδική εργασία

Παιδική εργασία   Ο όρος παιδική εργασία αναφέρεται στην εκμετάλλευση των παιδιών μέσω οποιασδήποτε μορφής εργασίας που τους αφαιρεί το δικαίωμα από την εκπαίδευση και είναι ψυχικά, σωματικά, κοινωνικά ή ηθικά επιζήμια Η εκμετάλλευση αυτή απαγορεύεται από τη νομοθεσία σε …