1η Διδακτική ώρα: 1η Δραστηριότητα: “Awesome Kids”

Παρακολουθήστε το βίντεο που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο 2 φορές.

Έπειτα απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται είτε κατά τη διάρκειά του είτε από
κάτω διαλέγοντας τις σωστές απαντήσεις.
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.

Leave a Reply