2η Διδακτική ώρα 1η Δραστηριότητα: Sports – Fill in

Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και σχηματίστε 5 προτάσεις, για να θυμηθείτε πώς
συζητάμε για τα αθλήματα, με τις λέξεις που δίνονται για κάθε μία από αυτές από δίπλα.
Επιλέξτε τις λέξεις για την κάθε πρόταση ανάλογα με τον αριθμό που έχουν (από 1 έως 5),
πατήστε επάνω τους, σύρετέ τες και αφήστε τες στην κατάλληλη θέση (μέσα στα πλαίσια),
για να σχηματιστεί μία σωστή και ολοκληρωμένη πρόταση. Στο τέλος, μην παραλείψετε να
ελέγξετε την προσπάθειά σας, να δείτε το σκορ σας και να επαναλάβετε την εργασία, εάν
θέλετε.

Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.

Leave a Reply