2η Δραστηριότητα: Are you a sporty person? – Write and quess

Δραστηριότητα 2η

Γράψτε ένα σύντομο κείμενο σε μία νέα ανάρτηση σχετικά με ένα άθλημα που εξασκείτε
χωρίς να αποκαλύπτετε ποιο είναι, για να αφήσετε τους συμμαθητές σας να το μαντέψουν.
Οι προηγούμενες δύο δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν να το περιγράψετε, όπως και οι
ακόλουθες ερωτήσεις:
How often do you play/practice?
Where do you play/practice?
What do you need to play/practice?
Have you got any medals?
Φροντίστε όλοι να ετοιμάσετε προσεγμένα κείμενα, ώστε να μπορέσετε προχωρήσετε στην
επόμενη δραστηριότητα.
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.

Δραστηριότητα 3η

Διαβάστε τις αναρτήσεις των συμμαθητών σας σχετικά με τα αθλήματα που εξασκούν και
εστιάστε στην ανάρτηση του διπλανού σας μαθητή στο θρανίο. Προσπαθήστε να
μαντέψετε ποιο άθλημα είναι αυτό που περιγράφει ο συγκεκριμένος μαθητής και γράψτε
ως σχόλιο στην ανάρτησή του τη σκέψη σας ακολουθώντας το πρότυπο απάντησης ή κάτι
ανάλογο:
I think his/her favourite sport is….
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.

Leave a Reply