2η Δραστηριότητα: Sports – Picture Dictionary

Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, για να θυμηθείτε το λεξιλόγιο σχετικά με τα αθλήματα
και να το εμπλουτίσετε. Μπορείτε επίσης να ακούσετε τις λέξεις και να κάνετε τα σκίτσα
των αθλητών να κινούνται. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα όσες φορές θέλετε και
προετοιμαστείτε για τις εργασίες που ακολουθούν.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6376
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί

Leave a Reply