3η Δραστηριότητα: All about sports – Answer

Διαβάστε προσεκτικά τις 3 ερωτήσεις που ακολουθούν και απαντήστε τες σε μία δική σας
ανάρτηση με ολοκληρωμένες προτάσεις. Βασιστείτε στις γνώσεις που έχετε γενικότερα και
εκφράστε την άποψή σας.
Do you know any Greek Olympic athlete? What is his/her sport?
What is the most popular sport in your country?
What new sport would you like to try?
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.

Leave a Reply