3η και 4η δραστηριότητα: Αποτίμηση σεναρίου

3η Δραστηριότητα: Αποτίμηση σεναρίου (α)
Θέλετε να πάρετε μέρος σε μία έρευνα σχετικά με την εμπειρία σας από την εξ’
αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση για το μάθημά μας;
Απαντήστε στις ερωτήσεις της δημοσκόπησης σχετικά με το εκπαιδευτικό σενάριο (σύνολο
δραστηριοτήτων) που εφαρμόστηκε στην ηλεκτρονική τάξη μας. Διαλέξτε όποια απάντηση
θεωρείτε ότι εκφράζει την άποψή σας. Έτσι θα προσφέρετε την πολύτιμη βοήθειά σας!
Μπείτε στην εφαρμογή Δημοσκόπηση της κυψέλης.
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.

4η Δραστηριότητα: Αποτίμηση σεναρίου (β)
Θέλετε να κάνετε τα σχόλιά σας σχετικά με την εμπειρία σας από την εξ’ αποστάσεως
ασύγχρονη εκπαίδευση για το μάθημά μας;
Υπάρχουν δύο αναρτήσεις για τον σκοπό αυτό.
Στην πρώτη (Σχόλια-Προτάσεις) γράψτε τη γνώμη σας για το εκπαιδευτικό σενάριο (σύνολο
δραστηριοτήτων) που εφαρμόστηκε και τις ιδέες σας για τη βελτίωσή του.
Στη δεύτερη (Συζήτηση) σχολιάστε τις γνώμες των συμμαθητών σας και συζητήστε μαζί
τους σχετικά με το θέμα.
Σκεφτείτε τις ερωτήσεις της δημοσκόπησης που απαντήσατε προηγουμένως και σχολιάστε
ελεύθερα. Έτσι θα προσφέρετε την πολύτιμη βοήθειά σας!
Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ότι χρειαστεί

Leave a Reply