4η Δραστηριότητα: Sports – Grid

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο και βρείτε στο κρυπτόλεξο 15 λέξεις, ήδη γνωστές
από το σχολικό βιβλίο, οι οποίες σχετίζονται με τα αθλήματα και παραθέτονται από κάτω.
Απλώς τις εντοπίζετε και σέρνετε τον κέρσορα πατώντας επάνω σε αυτές, ώσπου να τις
μαρκάρετε. Οι λέξεις είναι δυνατόν να βρίσκονται σε οριζόντια, κάθετη ή διαγώνια διάταξη
με κανονική ή αντίθετη φορά. Στο τέλος, μην παραλείψετε να ελέγξετε την προσπάθειά σας
και να δείτε τον χρόνο και το σκορ σας. Μπορείτε να επαναλάβετε το παιχνίδι όσες φορές
θέλετε

Η εκπαιδευτικός είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστεί.
Καλή επιτυχία!

Leave a Reply