Δημιουργώντας τα δικά μας “storyboards”

Χωριστήκαμε σε ομάδες, και η κάθε μια δημιούργησε το δικό της "σενάριο/storyboard".

Τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η κακοποίηση των ζώων, η εγκατάλειψη, η έλλειψη φροντίδας.

 

 

Συζητήσαμε και καταγράψαμε με την ομάδα μας:

- τους στόχους μας

- το σενάριο / πλοκή της ιστορίας μας

- τις σκηνές

- τους χαρακτήρες

- τον τόπο

- τον χρόνο

- τα απαραίτητα αντικείμενα που θα χρεαστούμε (props)

- και τις πιθανές δυσκολίες

 

Θα παρουσιάσουμε τις ιδέες μας στο επόμενο μάθημα με μορφή "role play" και

θα διαμορφώσουμε την τελική μας ιδέα για την δημιουργία ενός πραγματικού βίντεο!

Βίντεο Ευαισθητοποίησης V

Ο συμμαθητής μας Καλαμπαλίκης Νικήτας επέλεξε το ακόλουθο βίντεο:

"...η εγκατάλειψη των ζώων συντροφιάς είναι ένα θέμα που μας αφορά!

Το συγκεκριμένο σπότ το θίγει με πολύ ωραίο τρόπο και μας προκαλεί έντονα συναισθήματα."

Νικήτας

https://www.youtube.com/watch?v=Y9g-j7K6D-I&t=160s

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίντεο Ευαισθητοποίησης ΙV

Η συμμαθητριά μας Καλιακούδα Ελπίδα, μας παρουσίασε το ακόλουθο βίντεο:

"...το ξεχώρισα γιατί θίγει το θέμα της εκατάλειψης με πολύ

άμεσο και συναισθηματικό τρόπο".

Ελπίδα

https://www.youtube.com/watch?v=cdiOQdwUwi0

 

 

Βίντεο Ευαισθητοποίησης ΙΙΙ

Ο συμμαθητής μας Εξάρχου Άθως ξεχώρισε και μας παρουσίασε τα ακόλουθα βίντεο που μιλόυν για πολύ σημαντικά ζητήματα!

"...θεωρώ ότι μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους συνανθρώπους μας!"

Άθως

https://www.youtube.com/watch?v=KK4-ZyMW1oY

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxl1VEOwhms