Ελληνικά

The Turing test/quiz

First thing you gotta do, is watch the interactive video carefully. Then, do the quiz to see what you have learnt about the Turing test. You are supposed to watch the video from 0:18'-3:13' . Then, do the quiz that accompanies it. For both the activities you have 15'. Good luck! Πρώτα πρέπει να παρακολουθήσετε το διαδραστικό βίντεο, το οποίο είναι συγκεκριμένης διάρκειας, 0:18'-3:13'. Μετά συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που το συνοδεύει. Έχετε 15' και για τις δύο δραστηριότητες. Καλή επιτυχία!

Αφήστε μια απάντηση