Αξιολόγηση προγράμματος

Αγαπητοί μαθητές μας,

παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ανώνυμο ερωτηματολόγιο σχετικά με το συνεργατικό ιστολόγιο και τις δραστηριότητές του. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και περιλαμβάνουν το πόσο σας άρεσε ή όχι κάθε δραστηριότητα αλλά και το συνολικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην αρχική σελίδα του ιστολογίου και στη σελίδα "οι μαθητές μιλούν". Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε ανατροφοδότηση για όλα αυτά που κάναμε και κάνατε!

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Επιτρέπεται μία συμμετοχή

 

Leave a Reply