Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου

World Environment Day 5 June

Αγαπητή Γη, Dear Earth,

Είσαι ο πλανήτης μου. You are my planet.

Σε γνωρίζω... Ι know you...

Είσαι ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. You are a red rose.

Είσαι το πράσινο χορτάρι. You are the green grass.

Είσαι ένα πράσινο δέντρο. You are a green tree.

Ή ένα δέντρο με λουλούδια. Or a tree with flowers.

Είσαι επίσης ένας σκίουρος στο δάσος. You are also a squirrel in the forest.

Μπορούμε να ζήσουμε με αρμονία. We can live in harmony.

Θα πάρω το ποδήλατό μου... I will take my bicycle...

... και θα ψάξω το ουράνιο τόξο για σένα και για μένα, για μας.

...and  I will search for the rainbow for you and me, for us.

Πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Before it is too late.

Σε ευχαριστώ για όλα. Thank you for everything.

Η Α τάξη. The A class.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α τάξης συνεργάστηκαν σε ομάδες και ζωγράφισαν τις δικές τους εικόνες για τη Γη. Χρησιμοποίησαν την ψηφιακή εφαρμογή:  https://www.autodraw.com/  Δείτε επίσης: https://en.unesco.org/commemorations/environmentday