ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Ο νευρικός ιστός αποτελείται από νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και από νευρογλοιακά κύτταρα. Οι νευρώνες είναι κύτταρα με αποφυάδες εξειδικευμένα στην παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων. Τα νευρογλοιακά κύτταρα στηρίζουν, μονώνουν και τρέφουν τους νευρώνες.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Χημική εξίσωση: Μία χημική αντίδραση όταν αναπαραστάται στο χαρτί.

Χημική αντίδραση: Η αντίδραση ανάμεσα σε δύο χημικές ενώσεις, δύο χημικά στοιχεία ή μια χημική εξίσωση και χημικό στοιχείο αντίστοιχα.