2η Δραστηριότητα Φύλλου Εργασίας “Πως πετάει το αεροπλάνο”

Παρακολουθήστε (εάν χρειάζεται) ακόμη μία φορά το video και συμπληρώστε τα κενά στην drag the words άσκηση. Σέρνετε δηλαδή τη σωστή λέξη στο κενό. Καλή επιτυχία!!!