English John

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
went=πήγα
stood=στάθκα
Αυτά

και αυτά

True/False Question
ΜάθημαΠαράδειγμα
True/False Question
Τίτλος
Μεταδεδομένα
Χρησιμοποιείται στην αναζήτηση και τις πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων
Στοιχεία Πολυμέσων
Ερώτηση

Η ιδιότητα πεδίο κειμένου απαιτείται, και πρέπει να έχει μια τιμή.
Σωστή απάντηση
Σωστό
Λάθος
Ρυθμίσεις άσκησης
Ενεργοποίηση κουμπιού "Επανάληψη"
Ενεργοποίηση κουμπιού "Λύση"
Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης κατά τον "Έλεγχο"
Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης κατά την "Επανάληψη"
Αυτόματος έλεγχος απαντήσεων
Η ενεργοποίη

Ο Γιάννης Συλλαβισμός:

κα-ρέ-κλα
παρ-τι-δα
ε-ξο-χι-κό
Γιώρ-γος
θά-λασ-σα ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ!
Πρέπει να διαβάσετε καλά αυτά που γράφω