νν

οο

Σας παρουσιάζω τις εργασίες που κάνατε στα πλαίσια του project "Ιστορία των υπολογιστών". Τις τοποθετώ με αλφαβητική σειρά.

  1. Αγγελόπουλος Νίκος

μμ

Μαθητής

του μαθητή

Τεστ

Τεστ