Εργασίες για το τετράδιο μας

 

(2χ135)+30=     80+200+20=     70+250+30+50=

15:3=   ,150:3=   ,1.500:3=

825-35=  ,515-25= 999-110=  ,1.000-880=   ,100-88=    ,1.100-101=

222Χ2=     333Χ2=    ,444Χ2=      ,222Χ3=     , 333Χ3=

73-7= ,   98-9=      730-70=      , 980-90=

5Χ6=     ,5Χ60=      ,8Χ4=   .

Leave a Reply