Συνωμοσία της Πυρίτιδας ή Νύχτα των Πυροτεχνημάτων

Θέλω να διαβάσετε το άρθρο και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό τo British custom και τους παραδοσιακούς εορτασμούς της Νύχτας των Πυροτεχνημάτων . Μπορείτε να βρείτε εικόνες από το διαδίκτυο; Έχουμε κάποιο αντίστοιχο εορτασμό στην χώρα μας;