γεωγραφικοί όροι

Ας δούμε μια αναπαράσταση των γεωγραφικών όρων: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3650

και ακόμη μία:http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3650

και έπειτα κάνω εξάσκηση:

http://stintaxi.pbworks.com/w/file/fetch/58730523/XersonisoiGR-antist.htm

& https://www.stintaxi.com/omicroniota-theta940lambdaalphasigmasigmaepsilonsigmaf-tauetasigmaf-epsilonlambdalambda940deltaalphasigmaf.html

Leave a Reply