Φυσική Α.

Η απόσταση και η μέγιστη απόσταση δύο αυτοκινήτων

 Ένα αυτοκίνητο Α βρίσκεται ακίνητο μπροστά από ένα φανάρι που έχει ανάψει «κόκκινο», σε ένα ευθύγραμμο δρόμο. Τη στιγμή t=0 που το φανάρι γίνεται «πράσινο», ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β περνά ακριβώς δίπλα του, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ2=20m/s, ενώ το Α αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2.

  1. Να υπολογιστεί η απόσταση d1 μεταξύ των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t1=6s;
  2. Μπορείτε να προβλέψετε αν η απόσταση μεταξύ των δύο αυτοκινήτων θα έχει αυξηθεί (d2>d1) τη χρονική στιγμή t2=7s, χωρίς να προβείτε στον υπολογισμό της νέας απόστασης;
  3. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο αυτοκινήτων, μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν το ένα δίπλα στο άλλο.
Leave a Reply