Τα βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 3

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 4

Δραστηριότητα 5

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 6

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 7

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 8

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 9

Δραστηριότητα 10

(Από το βιβλίο Computer Masti Level II)

Τα μέρη του υπολογιστή (Β΄ Δημοτικού)

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Πληκτρολόγηση προτάσεων

Πλήκτρο Spacebar ή κενό:

Είναι το μεγαλύτερο πλήκτρο του πληκτρολογίου και το πατάω μόνο μία φορά για να αφήσω ένα κενό ανάμεσα στις λέξεις.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Πληκτρολόγηση: ειδικοί χαρακτήρες και σύμβολα

Εισαγωγικά

Όταν το πληκτρολόγιο γράφει ελληνικούς χαρακτήρες, τα εισαγωγικά μπαίνουν πατώντας ταυτόχρονα δεξί Alt και [ ή ] για « και » αντίστοιχα.

Άνω και κάτω τελεία

Όταν το πληκτρολόγιο γράφει ελληνικούς χαρακτήρες, το ερωτηματικό μπαίνει πατώντας ταυτόχρονα Shift και το γράμμα Q.

Το σύμβολο του ευρώ €

Όταν το πληκτρολόγιο γράφει ελληνικούς χαρακτήρες, το σύμβολο του ευρώ μπαίνει πατώντας ταυτόχρονα δεξί Alt και το γράμμα Ε.

Διάφορα σύμβολα

Αν παρατηρήσετε προσεχτικά, όπως το θαυμαστικό βρίσκεται πάνω από τον αριθμό 1, έτσι και πάνω από τους υπόλοιπους αριθμούς βρίσκονται διάφορα σύμβολα. Για να τα πληκτρολογήσω πατάω ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift με το πλήκτρο του αντίστοιχου αριθμού.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Πληκτρολόγηση: ερωτηματικό και θαυμαστικό

Ερωτηματικό

Όταν το πληκτρολόγιο γράφει ελληνικούς χαρακτήρες, το ερωτηματικό βρίσκεται στο γράμμα Q.

Θαυμαστικό

Αν παρατηρήσετε προσεχτικά το θαυμαστικό βρίσκεται πάνω από τον αριθμό 1. Αλλά για να το πληκτρολογήσω πατάω ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift με το πλήκτρο 1.

Δραστηριότητα

Προσέχω τον υπολογιστή μου

Δραστηριότητα

Τα μέρη του υπολογιστή (Α΄ Δημοτικού)

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα 3

Δραστηριότητα 4

(Από τον συνάδελφο Μιχαήλ Κατσιρντάκη)

Πληκτρολόγηση λέξεων

Αλλαγή γλώσσας:

Από Αγγλικά σε Ελληνικά και το αντίστροφο. Πατάω ταυτόχρονα το Alt και το Shift.

Πλήκτρο του τόνου:

Βρίσκεται δεξιά από το πλήκτρο Λ (L). Πατώ πρώτα τον τόνο και μετά το φωνήεν,

Κεφαλαία γράμματα:

Όταν πατήσω το πλήκτρο Caps Lock, παρατηρώ ότι ανάβει το αντίστοιχο φωτάκι στο πληκτρολόγιο και τα γράμματα είναι κεφαλαία. Όταν το φωτάκι είναι σβηστό, τα γράμματα είναι μικρά.

Πληκτρολόγηση λέξεων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα

Αλλαγή γλώσσας:

Από Αγγλικά σε Ελληνικά και το αντίστροφο. Πατάω ταυτόχρονα το Alt και το Shift.

Κεφαλαία γράμματα:

Όταν πατήσω το πλήκτρο Caps Lock, παρατηρώ ότι ανάβει το αντίστοιχο φωτάκι στο πληκτρολόγιο και τα γράμματα είναι κεφαλαία. Όταν το φωτάκι είναι σβηστό, τα γράμματα είναι μικρά.

Σβήσιμο χαρακτήρων

Όταν θέλω να διορθώσω ένα λάθος, σβήνοντας χαρακτήρες προς τα αριστερά, πρέπει να πατήσω το πλήκτρο Backspace.

Πληκτρολόγηση λέξεων με ΜΙΚΡΑ γράμματα

Πλήκτρο του τόνου

Βρίσκεται δεξιά από το πλήκτρο Λ (L). Πατώ πρώτα τον τόνο και μετά το φωνήεν,