Πληκτρολόγηση λέξεων με διαλυτικά με τόνο

Για να βάλω διαλυτικά με τόνο σε ένα φωνήεν, πατάω ταυτόχρονα το δεξί Alt με το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν.

Πληκτρολόγηση λέξεων με διαλυτικά

Για να βάλω διαλυτικά σε ένα φωνήεν, πατάω ταυτόχρονα το Shift με το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν.