ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ 4

Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

3 2
1

Όλα μαζί είναι  9.

0 6
2

Όλα μαζί είναι  10.

3 1
3

Όλα μαζί είναι 8.

5 1
4

Όλα μαζί είναι 9.

Leave a Reply