Η εργασία μου

Σε αυτό το ιστολόγιο θα ανρτήσω το βίντεο που έφτιαξα με τις  συμμαθήτριές μου

Ελευθερία

Κωνσταντίνα