Άσκηση 1 για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές – Αρχαία γ γυμνασίου – Ενότητα 10. Να βρείτε τις δευτερεύουσες αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές προτάσεις με βάση τον σύνδεσμο εισαγωγής τους.