Ταιριάζω τις χριστουγεννιάτικες εικόνες με το σωστό αριθμό

Σύρε τις εικόνες από τα αριστερά και ταίριαξε τες με τους αριθμούς δεξιά

Leave a Reply